Onze werkwijze

Orgamebo zorgt ervoor dat afgekeurde producten, zoals mislukte oogsten en organisch akkerbouwresten zoals hulsels en gewasresten, niet zomaar vernietigd worden maar opnieuw worden gebruikt. Reststoffen worden gezien als volwaardige grondstoffen. Die circulaire gedachte en groene werkwijze zorgt voor minder fossiele energie, minder uitstoot van verontreinigende stoffen en een duurzamere wereld.

Neem direct contact met ons op

Reststromen naar biovergistingsbedrijven

Orgamebo levert plantaardige reststromen. In Kapel-Avezaath wordt deze plantaardige reststroom als graanmix geproduceerd en getransporteerd naar biovergistingsinstallaties in Nederland, België en Luxemburg. De vergistingsinstallaties zetten de biomassa om in biogas, dat vervolgens wordt ingezet als groene stroom of groen gas. Hoe meer groene energie. Biogas is dus een vorm van duurzame energie.

Organische meststof naar akkerbouwers

Het eindproduct dat overblijft na de vergisting is de organische bodemverbeteraar digestaat. Orgamebo brengt dit volledig organische product naar akkerbouwers in Duitsland, Frankrijk en Polen, die er hun grond vruchtbaarder mee maken. Het gebruik van kunstmest wordt zo vermeden.

Zo is de cirkel rond

Orgamebo rijdt nooit met lege vrachtwagens terug naar Nederland. Bij veelal vaste leveranciers wordt retourlading, zoals stro, maïs, graankaf e.d. opgehaald die voldoet aan alle duurzaamheidseisen. Terug in Kapel-Avezaath zet Orgamebo deze producten weer in tijdens de productie van biomassa. Zo is de cirkel rond.

×

Orgamebo Trading BV

×